GEP PROJECTS

CLIL PROJECT. Rosa Rovira

In 6th grade we did a Project  called Travelling  around the world by playing in Physical Education

This project was about learning games from different countries around the world but specifically those countries which are represented in our school.

The topic included three subjects: Physical Education, Social and Cultural Environment Knowledge and English.
Students developed both content and language knowledge by learning different games. The main goal was to explain games properly.

Travelling around the world by playing

TRAVELLING AROUND THE WORLD BY PLAYING

We are doing a project about games of the world. We are playing games of the world in Physical Education. We work in different groups and we prepare the explanation for our game.

In pairs, we go to the other classes to ask where they are from. 

We found twenty-one different countries. 

Morocco, Pakistan, Bolivia, Gambia, China, France, Ukraine, Portugal, Russia, Romania, Argentina, Cuba, India, England, The Netherlands, Poland, Italy, Sweden, Honduras, Catalonia, Spain.

COUNTRIES WE CHOSE AND GAMES WE PREPARED:

 

Save

GEP (Grup d’Experimenntació per al Plurilingüisme)

A l’escola Lacustària apostem pel Plurilingüisme
 
Aquest curs iniciem la participació al projecte GEP   (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme)
 

 
 
    El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més… Llegeix més»

Benvinguts!!!

 

A l’escola Lacustària apostem pel Plurilingüisme

Aquest curs iniciem la participació al projecte

 GEP   (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme)

Què és el GEP? què farem a l’escola?


Què és el GEP?
El Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme es posa en marxa per assolir els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis d’internacionalització i d’èxit escolar de l’acord de govern,  i s’alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya.
El GEP Lacustària
Quina durada té? 
Té una durada de dos cursos escolars (2016-2018), però una vegada finalitzat el termini continuarem fent actuacions per tal de seguir treballant des d’un àmbit plurilingüe.
 
Per què el GEP?
El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteixl’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.
L’ús de diferents llengües estrangeres per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des d’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.
 
Què farem a l’escola?
Treballarem en la reflexió i l’acció per tal d’establir el paper de les llengües en la comunitat educativa:
– Els usos lingüístics de la llengua catalana en el centre, i el paper de les altres llengües oficials
– El desplegament d’accions docents per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres curriculars.
– Les accions de context per a incorporar a la comunitat educativa l’aprenentatge de les llengües no curriculars que són pròpies de l’alumnat i de les seves famílies.

 

Save