Pla d’acollida

 1. MESTRES NOUS/VES AL CENTRE
 • REUNIÓ D’ACOLLIDA
 • ACTUACIONS ADMINISTRATIVES
 • REUNIÓ AMB EL CICLE

 

2. NOU ALUMNAT I FAMÍLIES

 • ACOLLIDA ALUMNAT DE P-3
  • Acollida famílies
  • Procés de preinscripció i matriculació
  • Benvinguda a les famílies
  • Entrevistes famílies
  • Acollida alumnat d’origen magrebí.
 • ACOLLIDA ALUMNAT D’ALTRES CURSOS

 

 3. ALUMNAT NOUVINGUT:

 • SOL·LICITUD DE PLAÇA I MATRICULACIÓ
 • ACOLLIDA INICIAL
 • ESCOLARITZACIÓ
 • RECULL DE RECURSOS HUMANS I MATERIALS