Pla d’acció tutorial

. ACTUACIONS AMB LES FAMÍLIES

 • Reunió d’inici de curs
 • Entrevistes personals amb cada família
 • Lliurament d’informes

 

. ACTUACIONS AMB ELS ALUMNES (a nivell individual)

 • Traspàs d’informació en canviar el tutor
 • Registre d’assistència dels alumnes
 • Assistència a les sortides
 • Intervenció de l’EAP
 • Criteris d’organització pedagògica: aula d’acollida, audició i llenguatge, aula oberta, aula psicopedagoga
 • Tutorització individualitzada: El curs 2009/2010 es va veure la necessitat de realitzar entrevistes personalitzades amb els alumnes per tal de conèixer-los més a fons i poder-los atendre millor en diferents aspectes que no són només acadèmics. Hem decidit elaborar un document que ens ajudi a crear una línia d’escola en aquest aspecte, que ens serveixi de guia i que revisarem periòdicament.
 • Traspàs d’informació amb l’IES
 • Traspàs d’informació entre tutors

 

. ACTUACIONS AMB LES ALUMNES (a nivell de grup-classe)

 • Resolució de conflictes
 • Activitats d’educació emocional
 • Sessions d’avaluació
 • Reagrupaments d’alumnes