Benvolgudes famílies,

Tal com preveu el pla de reobertura de centres, per a l’alumnat d’Educació Infantil hi haurà un servei d’acollida en un espai específic de l’escola, des del 2 al 19 de juny de 2020, ambdós dies inclosos.

Els grups es distribuiran en diferents espais, un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5.

L’horari serà de 9 a 13 hores però, depenent de la quantitat d’alumnat, les entrades i sortides s’hauràn de fer de manera esglaonada.

Les famílies que ho sol·licitin han de complir els següents requeriments:

  1. Alumnat, els dos progenitors del qual, treballin presencialment sense possibilitat de conciliació familiar (hauran de presentar una declaració responsable).
  1. Alumnat que tingui totes les vacunes al dia (hauran de presentar el carnet de vacunes).
  1. Alumnat que compleixi els requisits de les autoritats sanitàries:
  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
  • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

Per sol.licitar el servei, cal que ompliu aquest FORMULARIabans de dimecres, 27 de maig.

La direcció del centre

.
(premeu damunt la imatge per accedir a la informació)

 

 

 

.

.
.

.