GEP (Grup d’Experimenntació per al Plurilingüisme)

A l’escola Lacustària apostem pel Plurilingüisme
 
Aquest curs iniciem la participació al projecte GEP   (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme)
 

 
 
    El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més… Llegeix més»

Bloc: “L’edcucació avui”

Dins el Projecte Educatiu de Centre ens proposem potenciar la participació de les famílies en la vida i els projectes del centre.

Per això hem creat un bloc amb l’interès de facilitar el camí que fem, famílies i escola, vers l’objectiu que tenim en comú: l’educació dels nostres infants.

Trobareu sempre l’enllaç a l’esquerra de la web.

Save