Dates de preinscripció

Període de preinscripció 2020-21: del dia 13 de maig al 22 de maig.

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

  1. De manera telemàtica (per Internet) a partir del dia 13 de maig i fins al dia 22 de maig.
  2. De Manera presencial, al centre triat en primera opció. En aquest cas es podrà DEMANAR CITA PRÈVIA. La sol·licitud es podrá presentar al centre a partir del dimarts, dia 19 de maig al divendres dia 22 de maig.

En el cas de presentació presencial de la sol·licitud es preveu l’horari de 9:00 h a 13:30 h.

(En cas que la família no es pugui adaptar a aquest horari o tingui alguna necessitat, se la convida a parlar amb la Direcció del centre, donat que aquest horari l’estableix el Departament d’Educació)

Publicació de les llistes amb el barem provisional 29 de maig
Presentació de reclamacions al barem provisional Del 2 al 5 de juny
Resolució reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds) 8 de juny fins a les 15.00 h
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 9 de juny
Sorteig 9 de juny
Publicació de llistes ordenades definitives 11 de juny
Últim dia per revisar la reserva de places a l’aplicació (per part de la inspecció a petició del centre) 22 de juny
Ampliació de peticions –per aquells que necessiten assignació d’ofici i no s’han assignat per petició original- (famílies) Del 26 al 29 de juny
Publicació de l’oferta final 6 de juliol
Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera 7 de juliol
Matrícula Del 13 al 17 de juliol
Finalització de la matrícula Del 20 al 27 de juliol
Gestió de la llista d’espera Des de la finalització fins al 8 de setembre