Projectes amb Oportunitats d’Èxit Educatiu a Favor de l’Alumnat

Hem rebut financiació Europea pels següents projectes de Millora Educativa:

  1. Modalitat A. Accions de reforç educatiu extern, en horari lectiu, per professionals per als alumnes més vulnerables. Inclou activitats personalitzades d’atenció, suport a les competències bàsiques, orientació i reforç educatiu per als alumnes de necessitats específiques atenció a la diversitat en horari lectiu.
  2. Modalitat B. Extensió educativa amb un component lúdic. Inclou tallers, sortides i activitats lúdiques i motivadores per millorar les competències personals i socials.
  3. Modalitat C. Orientació als alumnes amb talents singulars i necessitats educatives específiques.
  4. Modalitat D. Grups interactius per crear una comunitat i xarxa de suport en els centres participants. Inclou tallers, sessions i activitats de suport a les famílies.