Membres del Consell Escolar

 

Emiliano Lara Sanandrés; representant de les mares i dels pares

Francisco Javier Manzanera Facerias; representant de les mares i dels pares.

Soledad Martínez Catalán; representant de les mares i dels pares.

Jacobo Rua González, representant AMPA

Martina Mairgünther; representant dels mestres

Aitor de Echarri; representant dels mestres

Sara Aguayo Gaitán; representant dels mestres

Ma Teresa Riera; representant dels mestres

Ma Jesús Sánchez; representant dels mestres

Ana Quesada; representant de l’Ajuntament.

Josefa Martin Calero; representant del PAS

Marta Prats; secretària

Montse Pérez; cap d’estudi

Francesc Morilla; President

1r Consell Escolar