DOCUMENTS DEL CENTRE

PLA D’OBERTURA I D’ORGANITZACIÓ_versió complerta (setembre 2020)

PLA D’OBERTURA I D’ORGANITZACIÓ_versió simple (setembre 2020)

DECLARACIÓ RESPONSABLE_Educació Infantil

DECLARACIÓ RESPONSABLE_Educació Primària

CALENDARI ESCOLAR CURS 2020/21

DOSSIER INICI DE CURS 2020/21

DOSSIER INICI DE CURS 2020/21 (pdf)

PROJECTE EDUCACIÓ CENTRE (PEC) (Modificat 2018/19)

PROJECTE DE DIRECCIÓ DE L’ESCOLA (2019-23)

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC) (Modificat 2018/19)

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA (Modificat Març/2020)

PROJECTE LINGÜÍSTIC

CURRÍCULUM COMPETENCIAL

COMISSIÓ DE CULTURA DIGITAL: del Consell Escolar de Catalunya, “dispositius mòbils als centres educatius”.

COMISSIÓ DE CULTURA DIGITAL: PLA TAC DE CENTRE

DOCUMENT TAC: Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre

“El projecte educatiu de centre ha d’incloure els criteris per a la planificació del desplegament i la inserció de les tecnologies digitals en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu, com a referent per a l’elaboració del pla TAC.”

CARTA DE COMPROMÍS DE CICLE SUPERIOR

CARTA DE COMPROMÍS D’INFANTIL I PRIMÀRIA