Instal·lacions

La nostra escola té una planta principal en la qual es troben totes les tutories. A una ala les aules  d’Educació Infantil, i, a la part central i a l’alta ala les tutories d’Educació Primària.

Disposem d’una aula d’informàtica, dues aules d’Educació Especial, despatxos i secretaria. Tenim cuina pròpia i un menjador amb una cabuda d’uns 75 comensals.

A la planta baixa estan els patis d’Educació Primària, el pavelló i, les aules de psicomotricitat, música, ciències i els WC del pati.