SALUT

COVID-19

Tenint en compte les directrius i recomanacions del Departament d’Educació i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’escola ha previst mesures que permeten l’activitat lectiva de manera presencial i segura, tot adaptant-se a la situació epidemiològica i als brots que es puguin produir:

  • Es recomana que realitzeu un control diari de la temperatura de l’infant. No el porteu a l’escola si té una temperatura superior als 37,5ºC
  • Totes les persones de més de 6 anys han d’entrar al centre amb la mascareta ben posada. Als passadissos també s’ha de dur la mascareta i és obligatòria dins l’aula, excepte l’alumnat d’educació infantil. Caldrà que l’ infant porti un guarda mascaretes, per guardar la mascareta, marcada amb el seu nom.
  • L’infant s’ha de quedar a casa i cal comunicar-ho al centre si manifesta símptomes compatibles amb la COVID-19:  febre o febrícula, mal de coll, mal de cap, tos, congestió nasal, malestar, fatiga o cansament, mal de panxa, dolor muscular, dificultat per respirar, vòmits i/o diarrea, alteració del gust o l’olfacte.
  • També s’ha de quedar a casa si conviu o està en contacte estret amb alguna persona que hagi estat diagnosticada com a positiva confirmada o manifesti símptomes compatibles en els 14 dies anteriors.
  • Es recomana tenir el calendari vacunal al dia.
  • Sigueu un bon exemple pels vostres fills i filles i seguiu les mesures de protecció.
  • A l’escola s’han pres mesures extraordinàries de salut per evitar brots: es limitarà el contacte amb altres grups, respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància); s’ha reforçat la neteja, ventilació i desinfecció dels diferents espais del centre; i es farà una higiene de mans freqüent en diferents moments de la jornada.
  • Eviteu les aglomeracions en les entrades i sortides i manteniu la distància de seguretat d’1,5 m. Es recomana que cada infant sigui acompanyat o recollit únicament per una persona.
  • Enguany es poden tornar a fer convits al grup pels aniversaris o per altres celebracions. Recomanem portar coca tallada amb xocolata, que haurà de ser comprada, no poden ser elaborats a casa. Absteniu-vos de portar sucs o begudes.

Us recomanem visitar els següents webs on hi trobareu informació actualitzada sobre els centres educatius i les actuacions que s’estan duent a terme:

Orientacions sanitàries

Us aconsellem que per evitar contagis, els pares, mares o tutors legals tingueu en compte les normes d’actuació, dictades pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, haureu de tenir en compte els següents casos que l’alumne/a no pot assistir a l’escola: brutícia o manca d’higiene, aftes o llagues a la boca, vòmits acompanyats d’altres símptomes, diarrea, mal de cap (manifestat pel nen/a o pel plor continuat), febre, tos bronquial i persistent, conjuntivitis, lleganyes amb pus, erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si duen l’informe del pediatre amb el diagnòstic indicat que no són contagioses), pediculosi (-polls- recordeu no tornar a l’escola fins la total desaparició de les llémenes), parasitosis intestinal (cucs, llambrics).

Recordeu que pel benestar dels infants, quan estan malalts cal que estiguin el temps prudencial i necessari a casa. En cas que hi hagi una recaiguda o un símptoma de malaltia us avisarem el més aviat possible.

Medicació

Per facilitar un millor control, des de l’escola us recomanem que l’administració dels medicaments es faci fora de l’horari escolar.

En el cas que sigui indispensable, per poder administrar la medicació als alumnes caldrà que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre, així com la corresponent autorització signada.

Esmorzars

Per a què l’alumnat pugui tenir un major rendiment en el treball escolar és important que esmorzin a casa abans de venir a l’escola.

A l’hora del pati dediquem una part del temps a un petit refrigeri. Us recomanem que per a una correcta alimentació, intenteu evitar productes de pastisseria industrial, i en canvi promocioneu menjars més saludables com petits entrepans o peces de fruita, en poques quantitats ja que disposem de poc temps.

Els dimecres continuem amb el dia de la fruita. Tothom, tan els i les mestres com l’alumnat esmorzem fruita per tal de potenciar el seu consum.

També recomanem portar l’esmorzar dins d’una carmanyola i així reduir els residus. En cas que el vostre fill/a no s’acabi l’esmorzar, guardarà allò que li ha sobrat dins la carmanyola.

Vacunacions

Cada any i coincidint amb el curs escolar, els equips d’atenció primària del Departament de Salut administren les vacunes a l’alumnat dels centres escolars segons el calendari de vacunacions vigent a Catalunya (Ordre SLT/175/2016, de 20 de juny, que modifica el Decret 95/2014, d’1 de juliol, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques). L’objectiu de la vacunació als centres escolars és facilitar-ne l’accés i continuar amb el calendari de vacunacions que s’inicia a la infància. Aconseguir que el màxim nombre de persones es vacunin ajuda a controlar la transmissió de les malalties i a protegir les persones més vulnerables.

Les vacunes es subministren a l’alumnat de 6è de primària, i posteriorment quan cursin 2n d’ESO.

L’escola us comunicarà amb antelació el calendari del subministrament de les vacunes, per a les que caldrà que signeu una autorització que us proporcionarà la mateixa escola.

Per a més informacióhttp://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/habits-saludables/