SALUT

Orientacions sanitàries

Us aconsellem que per evitar contagis, els pares, mares o tutors legals tingueu en compte les normes d’actuació, dictades pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, haureu de tenir en compte els següents casos que l’alumne/a no pot assistir a l’escola: brutícia o manca d’higiene, aftes o llagues a la boca, vòmits acompanyats d’altres símptomes, diarrea, mal de cap (manifestat pel nen/a o pel plor continuat), febre, tos bronquial i persistent, conjuntivitis, lleganyes amb pus, erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si duen l’informe del pediatre amb el diagnòstic indicat que no són contagioses), pediculosi (-polls- recordeu no tornar a l’escola fins la total desaparició de les llémenes), parasitosis intestinal (cucs, llambrics).

Recordeu que pel benestar dels infants, quan estan malalts cal que estiguin el temps prudencial i necessari a casa. En cas que hi hagi una recaiguda o un símptoma de malaltia us avisarem el més aviat possible.

Medicació

Per facilitar un millor control, des de l’escola us recomanem que l’administració dels medicaments es faci fora de l’horari escolar.

En el cas que sigui indispensable, per poder administrar la medicació als alumnes caldrà que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre, així com la corresponent autorització signada.

Esmorzars

Per a què l’alumnat pugui tenir un major rendiment en el treball escolar és important que esmorzin a casa abans de venir a l’escola.

A l’hora del pati dediquem una part del temps a un petit refrigeri. Us recomanem que per a una correcta alimentació, intenteu evitar productes de pastisseria industrial, i en canvi promocioneu menjars més saludables com petits entrepans o peces de fruita, en poques quantitats ja que disposem de poc temps.

Els dimecres continuem amb el dia de la fruita. Tothom, tan els i les mestres com l’alumnat esmorzem fruita per tal de potenciar el seu consum.

També recomanem portar l’esmorzar dins d’una carmanyola i així reduir els residus. En cas que el vostre fill/a no s’acabi l’esmorzar, guardarà allò que li ha sobrat dins la carmanyola.

Vacunacions

Cada any i coincidint amb el curs escolar, els equips d’atenció primària del Departament de Salut administren les vacunes a l’alumnat dels centres escolars segons el calendari de vacunacions vigent a Catalunya (Ordre SLT/175/2016, de 20 de juny, que modifica el Decret 95/2014, d’1 de juliol, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques). L’objectiu de la vacunació als centres escolars és facilitar-ne l’accés i continuar amb el calendari de vacunacions que s’inicia a la infància. Aconseguir que el màxim nombre de persones es vacunin ajuda a controlar la transmissió de les malalties i a protegir les persones més vulnerables.

Les vacunes es subministren a l’alumnat de 6è de primària, i posteriorment quan cursin 2n d’ESO.

L’escola us comunicarà amb antelació el calendari del subministrament de les vacunes, per a les que caldrà que signeu una autorització que us proporcionarà la mateixa escola.

Per a més informació: http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/habits-saludables/