Circular general: Servei d’acollida matinal curs 2020-2021

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL ESCOLA JOAN PERUCHO
Curs 2020-2021

Per a fer ús del servei d’acollida matinal durant el curs 2020-2021 cal omplir la fitxa de dades de l’infant.

El servei d’acollida funciona de les 8 h a les 8:50 h, cada matí, tots els dies lectius.

El servei es pot utilitzar de forma esporàdica per 3 € / dia o bé de manera fixa per 21 € / mes.

Els infants que en facin ús de manera fixa hauran d’ingressar la quota mensual, abans del dia 3 de cada mes, a la Caixa Agrària d’Albinyana, en el núm. de compte ES46 0182 2968 5800 1002 2734

Els que l’utilitzen de manera esporàdica hauran de comprar els tiquets directament a la monitora.