Circular general: Declaració responsable de les famílies (COVID-19)

Seguint les instruccions del Departament d’Educació sobre l’inici de curs 2020/2021, les famílies heu de signar una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.

A continuació teniu els formularis de declaració responsable que heu de signar (cliqueu al damunt) i entregar al centre: