Circular general: Realització de fotografies o vídeos a l’escola

Benvolgudes famílies,

Us informem que l’escola realitzarà fotografies i/o vídeos de les activitats de l’alumnat obertes a les famílies, com ja venim fent des de fa anys, gravacions que han estat autoritzades per les famílies i que es penjaran en el web de l’escola.

Tingueu present que segons la normativa vigent, tal com s’especifica en les instruccions per al curs 2019-2020 del Departament d’Educació, podeu fer gravacions d’imatges o de les veus dels infants, sempre que s’utilitzin únicament i exclusivament de forma personal i domèstica.

En tot cas no es poden publicar o difondre aquest tipus de dades a Internet, xarxes socials, blogs, etc., tret que tingueu el consentiment de tots aquells que apareixen a la gravació o, si són menors de 14 anys, dels pares o tutors legals.