Obertura de l’escola a partir de l’1 de juny

El proper 1 de juny de 2020 s’ha previst l’obertura de l’escola. Les famílies dels i de les alumnes de l’escola heu de tenir en compte les següents qüestions:

a) Alumnes d’educació infantil (grup d’1-2 anys, P3, P4 i P5):

 • Només poden venir al centre els i les alumnes que els seus progenitors treballin presencialment, circumstància per a la què caldrà signar una declaració responsable que facilitarem més endavant.
 • Les famílies interessades heu d’enviar la vostra petició a l’email direccio@escolajoanperucho.com o al telèfon 977 180 003 (atenció telefònica de 9 a 12 h, de dilluns a divendres).
 • No hi haurà servei de transport escolar ni de menjador.
 • L’horari lectiu és de 9 a 13 h, però l’entrada a l’escola serà gradual, a les hores que us comunicarem prèviament.
 •  En les instruccions del Departament d’Educació es concreta, entre d’altres, diferents mesures com la de la separació física entre l’alumnat. Els i les mestres seguiran aquest criteri, tot i que no podem assegurar que a causa de les dificultats per seguir-ho, en alguns moments es pugui trencar accidentalment aquest distanciament.

b) Alumnes d’educació primària (de 1r a 6è):

 • Només pot venir a l’escola l’alumnat que el tutor o la tutora convoqui per algun motiu. En principi, a la nostra escola tots els alumnes tenen seguiment del tutor o de la tutora, i per tant creiem que seran molt pocs els que vinguin un dia i una hora concreta, només amb un sol progenitor.
 • Alumnes de SISÈ: el vostre tutor us donarà instruccions concretes els propers dies.
 • Ningú es pot presentar a l’escola sense avisar. No podreu entrar si no ho feu.

 

LA SETMANA DEL 8 AL 12 DE JUNY ANIREM TORNANT EL MATERIAL. Us citarem per a que el recolliu en diferents portes.

Tingueu present que tot l’alumnat que vingui al centre ha de complir les següents condicions:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia.