Celebració dels 30 anys dels drets dels infants

El 20 de novembre és la data que anualment la Unicef celebra el Dia Universal de la Infància per recordar els milions d’infants de tot el món als quals encara se’ls nega el dret a una atenció sanitària adequada, a una bona nutrició, educació o protecció. També és una data per celebrar els assoliments aconseguits: en 30 anys s’ha aconseguit que la taxa de mortalitat de menors de cinc anys hagi disminuït en un 60%, i la proporció d’infants que no assisteix a l’escola primària hagi disminuït del 18% al 8%.

Enguany, a més, és una celebració especial ja que la Convenció sobre els Drets de l’Infant fa 30 anys que va ser ratificada (és el tractat internacional més ratificat de la història).

A l’escola creiem que és molt important que tots prenguem consciència d’aquesta realitat i ens hem organitzat per a que cada grup treballi un o diversos drets d’aquest tractat durant la jornada lectiva del 20 de novembre. Al final del dia, cada grup ha elaborat un petit mural que resumeixi el treball fet.

Si voleu més informació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, cliqueu al següent enllaç: https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos