Escoles verdes

La nostra escola ha mantingut al llarg dels anys una trajectòria vinculada a l’entorn i al medi ambient, ha tingut i té un respecte per la conservació del patrimoni col·lectiu, per tal de fer possible i progressar envers el desenvolupament sostenible. Per això incloem l’educació ambiental en el projecte educatiu de la nostra escola.
Des del curs 2006-07 participem en el projecte Escoles Verdes, organitzat conjuntament pel Departament d’Ensenyament i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
El projecte d’escola verda neix per la necessitat i la inquietud per sensibilitzar el nostre alumnat envers una societat sostenible. Pretenem adoptar estratègies per millorar la relació del centre amb el medi ambient i promoure accions per conscienciar tota la comunitat escolar sobre les diferents problemàtiques mediambientals actuals.
Volem ajudar a millorar els hàbits i sensibilitzar els alumnes i les famílies en relació al medi ambient i al nostre paper en la seva preservació.