Autoritzacions / Altres

AUTORITZACIÓ DE MEDICAMENTS

AUTORITZACIÓ DEL TIPUS DE MEDICAMENT EN CAS DE FEBRE

AUTORITZACIÓ PER LA SORTIDA AMB GERMANS GRANS O ALTRES ADULTS

AUTORITZACIÓ PER A LA SORTIDA SOLS

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

ALUMNAT QUE SURT DINS L’HORARI ESCOLAR

AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DADES

AUTORITZACIÓ DRET D’IMATGE

FITXA INFORMATIVA PER A LES COLÒNIES

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

CERTIFICAT DE NIVELL PER A LA MATRICULACIÓ

RECLAMACIÓ O SUGGERIMENT A L’ESCOLA

DOCUMENTACIÓ MATRICULA ESCOLA