Acollida

L’escola disposa d’un servei d’acollida als alumnes al matí de 8:00 a 9:00 i a la tarda de les 16:30 a les 17:30.

El servei està gestionat per l’AMPA, per inscriu-vos o rebre més informació podeu consultar la seva web.