Consell escolar

 

Directora: Lourdes Mateu

Cap d’Estudis: Sonia Morte

Representants sector mestres: Antoni Soriano, Andrea Agustín, Isabel Novella, Marta Crespo i Marta Rubio

Representants sector mares i pares d’alumnes: Jaume Albaigès, Marta Riera, Xavier Viader i Alba Gatell

Representant AMPA:  Mar Rocabert

Representant sector PAS: Daniel Sánchez

Representant de l’Ajuntament: Isabel Ujeda

Secretària: Ainhoa Matoses