INFORMACIÓ BEQUES MENJADOR CURS 21-22

Benvolgudes famílies,

Teniu fins el 18 de juny per omplir el formulari de sol·licitud pels ajuts de menjador de l’alumnat de P3 a 4t d’ESO pel curs 21/22. 

Heu de tenir present que no s’ha d’adjuntar documentació (ni declaracions de renda, ni carnets de família nombrosa, ni certificats de disminucions …) perquè tot es consulta a la bases dades de la Generalitat i  d’Hisenda, per tant ja ho tenen a l’abast. Es dóna per suposat que qui sol·licita l’ajut dóna permís per a que es consultin aquestes dades. Un cop hagueu omplert la sol·licitud online heu de presentar una impressió de la mateixa, signada a la secretaria de l’escola.

Les úniques sol·licituds que han d’adjuntar documentació són les famílies que tenen infants en acolliment, l’alumnat atès en un servei social de fora de Barcelona i els fills/es de treballadores de la llar.

Les dades econòmiques que es consultaran seran les de l’any 2020; si alguna família ha patit una situació sobrevinguda en el període d’al·legacions o recurs haurà de presentar la següent documentació:

–  escrit explicatiu

–  documentació acreditativa dels fets causants de la nova situació

– documentació econòmica per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar

Si la situació sobrevinguda es dóna quan ja s’ha acabat el termini d’al·legacions haurà de presentar una nova sol·licitud en període obert marcant l’opció “situació sobrevinguda”

Per tal que pugueu consultar tota la informació referent a les beques de menjador us posem l’enllaç

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/ajuts_de_menjador_escolar

RECORDEU QUE LA DATA LÍMIT ÉS EL DIA 18 DE JUNY