Més concert de Nadal!

Àligues i trencalossos Anacondes i sargantanes Granotes verí, aixalots i reinetes Escorpins i pops Hindús i asteques Esportistes i robots