Agenda 21

Logotip Agenda 21L´any 92 les Nacions Unides van organitzar una cimera de la terra a Rio de Janeiro. Allà es van evidenciar les conseqüències irreversibles que pel nostre planeta té la manera de viure el món desenvolupat. L´actual món basa el seu creixement amb l´explotació dels recursos naturals: aigua, sol i energia, provocant efectes perniciosos com l´escalfament del planeta, pèrdua de biodiversitat, etc.

L´actuació dels governs era insuficient per frenar el deteriorament, calia sumar milions d´actituds individuals per a millorar les coses i promoure el pas cap una societat més sostenible.

A partir d´aquí, Barcelona es va adherir en aquest projecte. En el moment que la ciutat pren el compromís per adoptar possibles solucions ambientals, la participació de les escoles té especial rellevància.

L´escola és un lloc on poder imaginar i experimentar estratègies per viure d´acord amb els principis de sostenibilitat. La participació real de tots els membres de la comunitat educativa facilita que els valors ambientals arribin a la resta de la societat.

A finals del curs 2000-2001, a partir de la instal.lació de les plaques fotovoltàiques, l´escola Font d´en Fargas decideix participar presentant un projecte a l´Ajuntament i una sol.licitud d´ajuda econòmica.

Amb el projecte presentat ENERGIA SOLAR A L´ESCOLA pretenem la utilització didàctica de l´energia solar.


Els nostres objectius concrets són:

1- Utilització didàctica de la instal.lació solar fotovoltàica.
2- Unificar criteris medioambientals que impliquin a tota la comunitat educativa per a millorar la sostenibilitat a l´escola.
3- Donar a conèixer la nostra instal.lació a altres centres.

Més informació: Agenda21 Escolar