PLA D’ORGANITZACIÓ PER A L’OBERTURA AL SETEMBRE (curs 20-21)