Serveis

L’escola disposa de serveis com el menjador o l’acollida matinal entre d’altres.