Sol·licitud i lloc d’entrega

FORMATS DE LA SOL·LICITUD
 • En paper
 • Per Internet (imprimir el comprovant que conté un codi requerit pel centre).
LLOC ON PRESENTAR LES SOL·LICITUDS
 • Centre escollit en 1a opció (el més adient)
 • OME (Oficina Municipal d’Escolarització)
 • Plaça d’Europa, 7Tel. 936351900ome@viladecans.cat

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

  Dimarts i dijous de 16’30h a 18’30h

 • Ajuntament de Viladecans
 • Carrer de Jaume Abril, 2Tel. 936351800De dilluns a dijous de 8h a 20h

  Divendres de 8h a 19h

 • Serveis Territorials del Baix Llobregat

Carrer de Laureà Miró, 328

Tel. 936859450

De dilluns a divendres de 9h a 14h