GRUPS INTERACTIUS

Aquesta setmana a cicle inicial hem començat un nou projecte dins de l’àrea de llengua catalana anomenat GRUPS INTERACTIUS. El curs passat ja vam fer algun tasteig amb els alumnes de segon i ens va donar molt bons resultats. És per això que també ho hem volgut fer extensiu a tot el cicle.

Es tracta d’una manera més lúdica i efectiva de treballar la lectura, i tots els aspectes que aquesta engloba (comprensió lectora i ortografia).  Aquest aprenentatge és molt important ja que resulta la base de l’aprenentatge de forma global i que té especial rellevància en els xiquets/es que es troben a cicle incial. És fonamental que els alumnes puguen arribar a entendre tot allò e que els envolta des de la competència lingüística.

D’aquesta manera, pretenem oferir una forma d’aprenentatge més significativa i  motivadora per als alumnes. Disposaran de diversitat de possibilitats i material de lectura per treballar, satisfent així millor les necessitats de cada alumne, ja que considerem que cada xiquet/a és únic i, per tant, també té unes necessitats i ritme d’aprenentatge diferents.

Així, de les dos franges horàries setmanals de llengua catalana, una es dedicarà a l’aprenentatge de l’escriptura, i l’altra al de la lectura tot aplicant aquesta forma de treball. A primer ens centrarem més en potenciar la comprensió lectora, i a segon s’incorporarà  el treball de l’ortografia.