Instal·lacions

La nostra escola disposa de dos edificis: un d’Educació Infantil i un d’Educació Primària. El d’educació primària, el més gran, va ser

Entrada edifici principal
Entrada edifici principal

inaugurat fa 25 anys i compta amb les aules de primària i especialitats, la sala d’usos multiples, l’àrea d’administració i serveis i el menjador de l’escola. L’edifici d’infantil, de nova construcció, compta amb totes les aules d’educació infantil a la planta baixa, i aules d’especialistes i gimnàs a la segona planta.

edifici infantil
   Edifici d’Educació Infantil

Els alumnes gaudeixen de tres patis diferenciats d’acord amb la seva edat i amb el material lúdic corresponent.

L’edifici d’Educació Infantil  compta amb material adaptat a l’edat,   jocs simbòlics   i   educatius,   i  material informàtic   i audiovisual.  També hi ha banys dins les classes. Al mateix edifici disposem d’aules d‘agrupament, aula d’informàtica i aula de psicomotricitat.

A l’edifici d’Educació Primària totes les aules tenen canó amb pissarra digital, mobiliari i recursos adaptats. També comptem aula de música, aula d’informàtica, laboratori de ciències, biblioteca i aula d’anglès. A més, una sala d’usos múltiples, gimnàs amb material d’educació física i menjador

Passadis edifici primària
Passadis edifici primària
Pati
Pati