Informació

Calendari Escolar

Circular informativa Material

Educació Infantil Curs 2019-20

Educació Primària Curs 2019-20

Informació sobre l’aportació de les famílies per a material escolar

De cara al proper curs, a banda de continuar amb la quota de material escolar lligada al canvi metodològic encaminat a potenciar l’aprenentatge globalitzat amb la realització de projectes d’investigació, tallers d’art, ambients d’aprenentatge…, us oferim la possibilitat d’incloure les sortides d’un dia, dins o fora de la ciutat, en la quota de pagament inicial.

Amb aquesta segona opció no caldria fer cap altre ingrés durant el curs, excepte les colònies (els cursos que en facin). Això permetria a l’escola planificar l’organització de busos, visites, activitats, etc. amb prou antelació i de forma més ajustada. Considerem que les sortides didàctiques d’un dia formen part del currículum escolar i, per tant, fora bo que hi participés la totalitat dels infants del centre.

  • OPCIÓ 1: Pagar 70€ en concepte de material escolar.

(les sortides es pagaran amb l’import calculat en el moment d’efectuar-les)  • OPCIÓ 2: Pagar 95€ en concepte de material escolar i sortides d’un dia (excepte colònies)

Aquesta aportació serveix per els següents conceptes:

  1. Material escolar: Llapis, bolígrafs, colors, ceres, retoladors, regles, gomes, maquinetes, folis blancs i de colors, recanvis de fulls, llibretes, carpetes, enganxaments, cartolines, paper seda, paper xarol, plastilines, portafolis … També inclou l’agenda escolar a primària.
  2. Projectes d’investigació (materials diversos per elaborar maquetes, fer experiments, preparar exposicions, presentar murals i pòsters científics…)
  3. Tallers de plàstica i ambients (tot tipus de material de plàstica com fang, aquarel·les, temperes, pinzells, cola, tisores, paper de dibuix, esponges… i materials fungibles per incloure als ambients)
  4. Fotocòpies i material reprogràfic derivat de la reducció de llibres de text.
  5. Despeses derivades de les sortides d’un dia dins i fora de la ciutat: bus, entrades….(Només Opció 2)

NO S’INCLOUEN LES COLÒNIES

L’aportació realitzada s’inclou, segons la normativa vigent de gestió econòmica de centres públics, als pressupostos anuals de l’escola. La Comissió Econòmica del Consell Escolar, formada per representats de les famílies i del claustre, fa el seguiment d’aquests ingressos i de les despeses corresponents a l’adquisició del material que hem detallat abans

Aquest pagament no és, en cap cas, obligatori. Aquelles famílies que no s’hi vulguin acollir hauran de comprar, durant el curs, els materials que les mestres sol·licitin als infants, amb els greuges organitzatius i metodològics que això pugui suposar per a la família, l’infant i l’escola.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!