LES FAMÍLIES

La relació família-escola és per a nosaltres un dels puntals de la tasca que compartim: l’educació. Treballem perquè aquesta relació sigui fluïda i ens permeti abordar els diferents moments de l’evolució dels nostres alumnes de comú acord i amb mútua confiança entre família i escola. La funció educadora la podem desenvolupar millor si avancem amb criteris compartits.

Creiem que les famílies juguen un paper molt important en l’educació escolar dels seus fills, valorant la importància que té aquesta activitat per al seu desenvolupament present i futur, i implicant-se en aquest procés motivant-los, generant a casa un ambient adequat per fomentar els hàbits d’estudi i mantenint una relació de col·laboració amb els docents, així com participant en activitats de l‘escola.

 És per tot això que pensem que l’escola ha de crear espais d’intercanvi i convivència entre mestres i familiars, de manera que junts i juntes, sentim que estem creant un projecte educatiu compartit i participatiu. Tot l’equip de mestres que formem l’escola estem convençuts que el centre ha d’estar obert a la participació activa de les famílies per tal d’aconseguir que tots els membres de la comunitat educativa sentin el centre com a seu, més enllà de sentir-lo com l’escola dels seus fills/es.

Amb tot, la forma de vehicular aquesta participació s’ha anat modificant i ampliant al llarg dels anys i aquest curs, a més de la impliació en l’AMPA de l’escola i el seu BLOG, animem a les famílies a implicar-se en el dia a dia de les classes mitjançant totes o alguna d’aquestes tres opcions:

   

EXPERTS                        ACTIVITATS EN FAMÍLIA                  VOLUNTARIS