L’AFI

És una entitat sense afany de lucre que agrupa famílies dels infants que van a l’escola i que té com a objectiu principal contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i noies mitjançant, entre d’altres, la participació de les famílies en la gestió del centre, la col·laboració en les activitats educatives del centre i la promoció d’activitats culturals, esportives i de formació.

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació i està formada per tots els seus membres. Es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any. La Junta Directiva que regeix, administra i representa l’associació està composta per presidenta, el vicepresidenta, el secretaria, el tresorer i els vocals. Normalment, es reuneix en sessió ordinària el primer dimarts de cada mes. Podeu consultar els estatuts de l’AFI.

SERVEIS 

– Pretén assistir els pares i mares en tot el que fa referència a l’educació dels seus infants, i promoure activitats per a les families i per als infants
– Gestiona el menjador
– Organització de les extraescolars
– Activitats extraescolars per als nens i nenes de l’escola
– Activitats educatives per a les famílies

JUNTA 

Presidenta: Blanca Anguera
Secretària: Raquel Carmona
Tresorer: Francesc Nadal
Vicepresidenta: Esther Pardiñas
Vocals: Elisa Rodado, Toni Pons, Miquel Monteverde, Rosa Lahosa, Marta Ramirez, Carme Pérez, Jordi Reverté, Verònica Gonzalez, Cinta PorresEnric Ginovart, Ricard Chavarria, Elisa Albacar i Silvia Yagüe

PERSONAL

Secretària : Carme Boix
Cuinera: Pilar Vizcarro
Ajudant de cuina: Maria Jose Vizcarro
Directora monitores FPT: Cinta Bayerri