Fruita i llet a l’escola

L’escola participa en el programa de consum de fruita i llet del Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.

La fruita i la llet la repartim a l’hora de l’esmorzar.