Educació Vial

Tallers portats a terme per agents de la Guardia Urbana, on es treballen actituds i valors per aconseguir una mobilitat segura i cívica dels infants.