Instal·lacions

Les instal·lacions de l’escola

El centre està format per dos edificis, una pista poliesportiva amb vestidors i un ampli pati.

A l’edifici principal podreu trobar:
 • Despatx de Direcció
 • 9 aules (de P3 a Sisè)
 • 1 aula d’Acollida / Educació Especial
 • 1 aula d’Informàtica
 • 1 aula d’usos múltiples / d’idiomes
 • Sala de Professors
 • Secretaria
A l’edifici secundari podreu trobar:
 • Menjador
 • Cuina
 • Biblioteca
 • Gimnàs
 • Sala de descans i menjador de P3
 • Laboratori
 • Aula de Plàstica
 • Aula de Música