Acollida

Si hi hagués demanda, hi hauria l’opció d’activar aquest servei de 8 a 9 del matí. Només cal que us dirigiu al vostre tutor/a i li comuniqueu.