Sortides Cicle Mitjà

ACTIVITATS  OBJECTIUS DATA GRUP PREU
Coneguem la ciutat. Itinerari urbà.
 • Conèixer la història del Prat.
 • Apropar l’alumnat al coneixement de la ciutat.
 • conèixer l’arquitectura i els edificis.
 • conèixer i respectar el patrimoni urbà.
 • millorar el coneixement de l’entorn urbà.
Curs escolar 3r ————
Mou-te pel carrer amb responsabilitat.
 • Identificar els conceptes de seguretat i  perill en relació amb els diferents espais de mobilitat.
 • Adquirir hàbits per a la mobilitat segura.
Curs escolar 3r ————
Actes de cloenda curs d’educació viària
 • Adquirir hàbits per a la mobilitat segura.
Tercer trimestre 3r ———–
Infància i Salut a Cicle Mitjà. El joc de la Motxi.
 • Adquirir hàbits de salut i de cura del nostre cos i valorar-los.
 • Conèixer les normes d’higiene postural bàsiques i aprendre aplicar-les a les activitats de la vida diària.
 •  Conèixer els factors i les pràctiques socials que afavoreixen o entorpeixen el desenvolupament del cos.
 • Comprendre necessitat de fer controls de salut periòdicament, com a mesura preventiva.
Segon trimestre 3r ________
Jornada d’atletisme
 • Promoure la pràctica d’atletisme, especialment d’aquelles proves que difícilment es poden portar a terme al pati o al gimnàs de l’escola.
 • Donar a conèixer la instal·lació esportiva on es practica l’atletisme: la pista Mosès Lloparts del CEM Sagnier.
Tercer trimestre 3r ———–
Coneix millor l’aigua
 • Comprendre el cicle natural de l’aigua i la seva relació amb el cicle urbà.
 • Conèixer el funcionament del cicle urbà de l’aigua.
 •  Donar a conèixer algunes de les competències i funcions de l’AMB relacionades amb el cicle de l’aigua.
 • Consolidar alguns hàbits sostenibles en relació amb l’ús de l’aigua.
Primer trimestre 3r ———–
Learning english through theatre.
 • Donar a conèixer les capacitats de persones amb discapacitat intel·lectual a través de la realització d’un treball manual.
 • Reflexionar pel que fa a conceptes com ara: diversitat, inclusió social, igualtat d’oportunitats.
 • Potenciar valors com el respecte a la diversitat, el treball en equip, l’esforç i la superació personal.
 • Fomentar conductes de reutilització o reciclatge de materials.
Curs escolar 3r i 4t 4 €
Jugant amb la dansa.
 • Preparació física per a la dansa.
 •  Exercicis de ritme i moviment.
 • Exercicis de percepció espacial.
 •  Exercicis de seqüenciació del moviment.
 • Exercicis d’expressió i moviment.
 • Improvisacions.
 • Creació coreogràfica col·lectiva.
Curs escolar 4t ———–
Descoberta dels espais verds escolars.
 • Donar a conèixer i identificar la vegetació i/o fauna presents als espais verds dels centres educatius.
 • Aprendre quins elements poden afavorir la presència de fauna als espais verds dels centres educatius.
Curs escolar 4t ———–
Conte col·laboratiu.
 • Fomentar la lectura i l’escriptura des del punt de vista de gust i la imaginació.
 • Impulsar el treball en xarxa amb els altres centres de la ciutat.
 • Propiciar la comunicació i el coneixement entre alumnat de diversos centres.
 • Afavorir el treball conjunt entre professorat al voltant d’un projecte engrescador.
Curs escolar 4t ———–
Taller de poesia.
 • Acostar la poesia als infants.
 •  Possibilitar la descoberta del gust per la lectura i l’expressió oral i escrita dels sentiments.
 • Fomentar la creativitat en la construcció del llenguatge.
 • Donar a conèixer la biblioteca municipal i els recursos que ofereix als nens i nenes de la ciutat.
Curs escolar 4t ———–
Aules amb bon tracte: “Un dia vaig ser petit, molt petit”
 • Promoure els bons tractes a la gent gran a partir de la comunicació i interacció entre infants i gent gran.
 • Reconèixer la vellesa com una etapa més del cicle vital.
 • Crear un espai de relació i interacció entre infants i gent gran.
 • Afavorir l’empatia dels infants
Curs escolar 4t ———–
Emocions i sentiments.
 • Promoure una forma sincera d’expressió de les emocions a classe, lliure d’estereotips sexistes i de violència.
 • Contribuir a la pressa de consciència i de responsabilitat sobre com ens relacionem entre nosaltres dins del grup.
 • Dotar els infants de vocabulari i experiències positives amb relació a l’expressió de les emocions i sentiments.
Curs escolar 4t ———–
Les etiquetes parlen
 • Acostumar-se a llegir les etiquetes.
 • Saber distingir i valorar les diferents dades.
 • Utilitzar la informació per triar responsablement.
Curs escolar 4t ———–
Jornada de Cros i Cursa d’Orientació
 • Promoure la pràctica de la disciplina atlètica del cros en el tram urbà del riu Llobregat.
 • Donar a conèixer l’entorn fluvial de la nostra ciutat.
 • Orientar-se a l’entorn natural del Prat.
3r trimestre 4t ———–
Descobreix els vertebrats i els invertebrats.


Activitat a l’aula.

 • Ensenyar a l’alumnat  la cura d’un ésser viu i l’observació  del seu desenvolupament (alimentació, creixement, reproducció, entre altres).
 • Observar les característiques dels amfibis i rèptils, i dels insectes.
 • Mostrar com reciclar material de casa per cuidar els insectes.
 • Crear  consciència mediambientals, tinença responsable d’animals, el respecte als éssers vius i la seva importància per al planeta.
6/11/18 4t 6 euros
 

 Cosmocaixa – Planetari (Barcelona)  

 • Conèixer les constel·lacions més característiques visibles des de casa nostra.
 • Identificar l’Estrella Polar a partir de l’Ossa Major.
 • Diferenciar planetes d’estels.
 • Analitzar per què canvia d’aspecte la Lluna al llarg del mes.
 • Conèixer la relació  que hi ha entre els astres del sistema solar i el nom dels dies de la setmana.
23/11/18 3r Pendent de pressupost
 Tàrraco amb taller. (Tarragona)  

 • Estudiar des de l’assentament dels romans a Tarragona fins al procés de romanització i les seves posteriors conseqüències.
 • Analitzar i comprendre el sentit de l’espai i de l’urbanisme.
 • Identificar els principals edificis que constitueix una ciutat romana i saber la funcionalitat d’aquests.
 • Entendre la vida quotidiana dels habitants de Tarraco.
 • Comprendre l’art romà i les seves característiques.
 • Respectar i valorar el patrimoni històrico-artístic.
 1/02/2019 3r i 4t Pendent de pressupost
 Casa de les abelles. (Comarca d’Osona, Sant Pere de Torelló)  

 • Apropar els infants al món de l’apicultura.
 • Mostrar la vida de les abelles i  les seves característiques.
 • Conèixer i valorar  la feina de l’apicultor.
 • Conèixer  la varietat de productes naturals que genera aquesta activitat.
 • Donar a conèixer la importància de les abelles envers la natura (pol·linització).
3/6/19 3r Pendent de pressupost
Colònies a Can Collell. Sant Miquel de Campmajor, Girona (La Garrotxa)
 • Potenciar el coneixement i l’aprenentatge a través del contacte directe amb l’entorn natural on es desenvolupen
 • Potenciar  l’autonomia i el treball en un medi no acadèmic.
 • Treballar a partir d’un centre d’interès.
 • Millorar les relacions socials entre iguals.
 • Fomentar el respecte, l’ajuda mútua i la cooperació.


Del 29/05 al 31/05 del 2019 4t Pendent de pressupost