GEP

El GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme) és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament en el que hi participen un grup de centres d’arreu de Catalunya. La nostra escola formarà part d’aquest grup experimental durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019.

 

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar la competència lingüística i plurilingüe dels nostres alumnes. Aquest objectiu l’aconseguirem incrementant l’exposició a la llengua anglesa des d’altres àrees no lingüístiques.

Per a més informació, podeu consultar la web del Departament d’Ensenyament.

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/pluri/gep/

 

A continuació us detallem algunes de les activitats que s’estan engegant a l’escola:

 

Educació Infantil: Outdoors English i Storytelling time

La llengua anglesa al Parvulari sempre va vinculada a la vivència. Es busca un espai on la llengua estigui lligada estretament al context per tal de potenciar un ús real d’aquesta. En aquesta línia tot just comencem el projecte Outdoors English. Tenint en compte que la jornada escolar està farcida de moments fora de l’aula amb un alt valor pedagògic, ens posem el repte d’aprofitar-los com a espais amb un alt potencial d’immersió. A mode d’exemple, a P3 hem començat l’SNACK TIME, un espai on obrim les “snack boxes” i ens desitgem “Enjoy your meal”.

A l’aula la filosofia és la mateixa: viure la llengua i despertar la motivació, l’interés i el gust per aquesta. Les classes es vehiculen a partir de l’STORYTELLING TIME i sovint van acompanyades d’activitats dramàtiques i de manipulació. L’anglès des del cos i amb el cos per fer néixer l’emoció.

 

 

Cicle Inicial: Tasques AICLE

En les classes d’anglés del cicle inicial realitzem algunes tasques AICLE durant cada trimestre, com per exemple manualitats o lectures animades.La finalitat d’aquestes activitats és que els nens aprenguen l’anglés d’una manera vivencial, manipulativa i sistemàtica. Volem fomentar l’ús de l’anglés de forma  natural, motivadora i des de tots els aspectes de la llengua.

 

Cicle Mitjà: The Drama Workshop i tasques AICLE

The Drama Workshop

El joc dramàtic demana comunicació. I és aquesta necessitat comunicativa la que dóna sentit a l’ús de la llengua. L’ús de tècniques dramàtiques ens dóna la possibilitat d’abordar aspectes lingüístics i discursius, però també gramaticals i lèxics. La pronunciació i l’entonació també queden totalment integrades en l’us de la llengua. En aquest línia, encarem el repte d’oferir un dels tallers de cicle mitjà en L2: The Drama Workshop.  Ja tenim alguna experiència i seguim construint. Us deixem amb algunes fotos de The midsummer’s night dream de William Shakespeare.

 

Tasques AICLE:

Per una altra banda, els alumnes de tercer de primària han estat al voltant de dos mesos buscant informació sobre un país. Ha estat un treball per parelles i han elaborat un lapbook on incloure la informació: capital, persones famoses, dies festius importants, la moneda del país, la bandera, monuments, grups de música… Han portat la informació de casa, a més han pogut utilitzar els Ipads per tal de buscar informació durant l’elaboració del lapbook a l’aula. El moment final ha estat la presentació dels lapbooks, fent una exposició oral per a fer conèixer als altres companys tot el que havíen investigat.

 

Cicle Superior: Meteorology

En el cicle superior els nens i nenes observen el temps cada dia comprovant dades com la temperatura, la pressió atmosfèrica, el pluviòmetre, etc. en anglés. Aquesta informació queda registrada en la graella diària i a més a més, els nens publiquen una foto del cel explicant el temps de cada dia en Twitter. D’aquesta manera s’utlitiza l’anglés de forma sistemàtica, amena i real. L’aprenentatge és pràctic i no memorístic.