Extraescolars

Les activitats extraescolars ofereixen als alumnes noves oportunitats d’aprenentatge fora de l’horari escolar. El tipus d’activitats que es proposen complementen l’oferta escolar i combinen diferents disciplines, des de les esportives fins a les artístiques, sense deixar de banda d’altres amb un component més lúdic.

Graella d’extraescolars