Acollida

Les famílies disposen d’un servei d’acollida al matí de 8h a 9h i a la tarda de 16,30h a 18h. Aquest servei es contracta de forma puntual i té per objectiu ajudar a les famílies que ho requereixen.