SORTEIG PER RESOLDRE LES SOL·LICITUDS EMPATADES EN PUNTS

El número per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat a l’educació infantil(2n cicle) i primària ha estat:

69448

 

D’altra banda, el número més gran atorgat ha estat:

78327