Plàstica

L’àrea de plàstica es treballa per cicle repartint els alumnes en tres grups.
Això ens convida a desenvolupar la creativitat dels alumnes tenint en compte tots els aspectes plàstics de l’àrea. Els permet establir lligams i treballar de manera més cooperativa.