Instal·lacions

La nostra escola disposa de les següents aules i espais:

 • 2 Aules d’educació infantil
 • 4 Aules de primària
 • 1 Sala petita per desdoblaments reduïts
 • 1 Sala de mestres compartida  per desdoblaments
  . 1 aula de plàstica
 • Biblioteca compartida amb Aula de música

. Sala polivalent per psicomotricitat i altres activitats en gran grup

 • Menjador
 • Administració
 • Hort escolar
  . 1 Pati pels alumnes de primària
  . 1 Pati pels alumnes d’infantil

Les activitats d’Educació Física es fan normalment al pati de primària i al porxo de l’escola. Els dies d’hivern que fa molt fred i quan plou, l’activitat es realitza a dins de la sala polivalent.