PLA OBERTURA JUNY 2020

D’acord amb el Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 19-20 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis el curs 20-21 i les Instruccions per a l’obertura dels centres educatius JUNY 2020 emesos pel Departament d’Educació, aquest és el Pla d’Obertura Específic de l’escola Colors en fase 2 de desescalada, vigent del dia 8 de juny fins al 19 de juny de 2020.

Aquest document recull els objectius generals i específics de l’obertura del centre, calendari i horaris, i l’organització de l’alumnat i els recursos disponibles, entre altres consideracions.