PORTES OBERTES 2021

L’escola organitza diverses jornades de Portes Obertes seguint les mesures establertes.

 • Mesures organitzatives del Departament d’Educació en el context Covid.

Per garantir que les jornades de portes obertes en modalitat presencial es desenvolupin en condicions de seguretat sanitària, els centres educatius han d’adoptar les mesures organitzatives següents:

 • Es permet la presència de les famílies en els centres educatius fora de l’horari escolar.
 • La presència de famílies en els centres educatius s’ha d’organitzar en grups de fins a 10 persones, acompanyades per un màxim de tres persones del centre.
 • Els centres han de programar les hores dels grups, de manera que s’eviti la presència simultània de famílies de grups diferents en els centres abans, durant i després de cada torn.
 • Els centres han d’organitzar un sistema de cita prèvia per assignar torn a les famílies, de manera individual o fins a 10 persones.
 • A l’entrada del centre, s’ha de prendre la temperatura a les persones visitants, i cal que es facin el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.
 • L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment.
 • Es recomana no fer ús dels lavabos si no és imprescindible.
 • El format de les visites als centres és el d’una reunió, que s’ha de fer preferentment a l’aire lliure. Si l’espai utilitzat no és a l’aire lliure, s’han de mantenir les finestres obertes. La visita dels diferents espais del centre s’ha de fer en el marc d’aquesta reunió o de manera virtual.
 • Cal mantenir en tot moment una distància mínima d’1,5 metres entre les persones participants a la jornada que no pertanyin al mateix grup de convivència.
 • Abans i després de cada reunió amb les famílies cal desinfectar els espais utilitzats, especialment les superfícies de contacte (cadires, taules, poms de les portes, etc.).
 • No s’ha de lliurar cap documentació en paper.

Què farem a l’Escola?

Per assistir a les jornades de portes obertes cal inscriure’s al següent FORMULARI. Solament es permeten 10 persones en cada grup. Es pot assistir en un mateix grup dos membres de cada família, en cas de voler assistir més membres cal fer una nova petició de visita en un altre dia/grup. Les trobades es faran en grups màxim de 10 persones amb prèvia inscripció.

En cas de voler cancel·lar/modificar la inscripció o tenir problemes amb el formulari, poseu-vos en contacte amb nosaltres a c5009034@xtec.cat o al 973725710

 Oferim a partir de la segona setmana de febrer l’assistència presencial al centre: 

Trobada a l’exterior o en un espai interior ben ventilat una reunió informativa de 20’ del PEC del centre. Acompanyament a les aules d’educació infantil i si s’escau a l’educació primària per part d’un membre de l’equip directiu, un mestre/coordinador i un membre de l’AMPA.

La durada aproximada de cada sessió és d’una hora amb l’explicació i visita a les aules.