Programa Reutilització

QUÈ ÉS EL PROJECTE SORELL

PROJECTE MARC revisió 2019

Tots els centres educatius del Prat, primària i secundària, es van adherir  a aquesta iniciativa promoguda pels departaments d’Educació, Medi Ambient de l’ajuntament i el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb el principal propósit de promoure un consum més racional, i sostenible afavorint l’estalvi de recursos, el reciclatge i la reutilització de materials als centre educatius.

Aquest objectiu educatiu s’inspira en valors de cooperació, solidaritat, proactivitat i responsabilitat, entre d’altres. Treballant aquest valors ha de permetre que formin part de la cultura de l’organització escolar i ha de garanti la seva continuïtat en el temps.

La xarxa `Al Prat, escoles més sostenibles` aporta el foment en el treball de l’educació ambiental i el treball en xarxa, i la promoció de la cultura de la sostenibilitat en els centres.

Així, tots els centres del municipi, des del curs 2013/2014, han pogut oferir la possibilitat de reutilitzat els llibres de text necessaris per l’escolarització dels alumnes.

L’ajuntament ha atorgat ajudes económiques a les AMPA’s que també s’han implicat d’una forma molt activa en el projecte, des de la definició del Pla de treball com en l’execució de les accions proposades.

 Com funciona el Programa de Reutilització a la nostra escola?

El Programa de Reutilització està prou consolidat entre les famílies de la nostra escola dels nivells de 3r a 6è.

Actualment existeix una Comissió de Reutilització integrada per famílies voluntàries i els membres de l’Equip Directiu del centre. Aquesta Comissió vetlla pel bon funcionament del programa i coordina un seguit de trobades de seguiment al llarg del curs.

Per tal d’adherir-se al programa cal complir uns requisits determinats:

 • Fer-se soci de l’AMPA del centre (1 carnet per família).
 • Acceptar el Programa de Reutilització desenvolupat per l’escola.
 • Donar els llibres de text del curs anterior, esborrats, a l’escola un cop finalitzat el curs.
 • Retornar els llibres que l’escola hagi proporcionat en préstec, esborrats, en finalitzar el curs.
 • Pagar una quota única al mes de juny pels llibres reutilitzables del proper curs.

 

SENSIBILITZEM-NOS: LA REUTILITZACIÓ DELS LLIBRES ÉS COSA DE TOTS !

El projecte de sociabilització i reutilització dels llibres de text és un bé per a tots:

 • Ens ajuda a fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic.
 • És un estalvi econòmic per a les famílies.
 • Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos, educant per un consum més racional i sostenible.

Pel seu bon funcionament, necessitem la implicació i col·laboració de tota la comunitat educativa (alumnes, famílies i professors).

Per les famílies adherides al projecte, us recordem que:

 • Els llibres són reutilitzats i són propietat de l’escola.
 • Cal vetllar perquè els alumnes tinguin cura dels llibres i, si cal, esborrar i reparar els que es puguin fer malbé.
 • Cal respectar els terminis establerts en el projecte: Lliuraments de documentació d’adhesió, lliurament dels llibres al finalitzar el curs escolar, el pagament de la quota corresponent (tant dels llibres com de l’ampa)…

Des de la Comissió, us agraïm la vostra participació, i aprofitem per dir-vos que el projecte comporta molta dedicació, sobretot en moments puntuals, i que tothom qui estigui disposat a donar un cop de mà, serà benvingut.