Pla d’Organització 2021-2022

El Pla d’actuació per al curs 2021-22 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, que permet
l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les autoritats
sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i
vulnerabilitat d’alumnat i personal.

Document