Els tallers intercicle.

 

ELS TALLERS: UNA ESTRATÈGIA METODOLÒGICA DE TREBALL A L’AULA

Els tallers intercicle són una part integrada en el funcionament pedagògic de la nostra escola.
Els tallers afavoreixen l’aprenentatge interactiu i la interrelació dels nens/es del mateix cicle. Estimulen l’autonomia, tenen en compte la diversitat i desenvolupen les capacitats manipulatives i intel·lectuals. Un aspecte fonamental és que trenquen la rutina habitual del funcionament de l’aula.

Els OBJECTIUS d’aquests tallers són:

 • Augmentar el grau de socialització entre el nostre alumnat.
 • Augmentar la implicació a nivell organitzatiu en el centre per part de l’alumnat .
 • Augmentar el nivell de responsabilitat de l’alumnat.
 • Desenvolupar la creativitat.
 • Millorar la competència social i ciutadana.
 • 
Millorar la competència en autonomia i iniciativa personal.
 • Millorar la competència comunicativa.
 • 
Millorar la competència artística i cultural.
 • Millorar la competència de coneixement i interacció amb el món físic.
 • 
Que l’alumne/a treballi de forma autònoma, individual o en parelles, en diferents espais dins de l’aula, amb material divers i amb continguts que ja siguin coneguts:
  • Potenciar el treball entre iguals, afavorint la socialització.
  • Donar responsabilitat i iniciativa a l’alumne/a.
  • Que l’alumne/a s’organitzi a partir d’una proposta donada.
  • Que l’alumne esculli tasques a mesura de les seves possibilitats, respectant els diversos ritmes de treball.
  • Que es puguin fer tasques creatives, lúdiques, treball lliure, etc.
  • Que l’alumne/a s’autoavaluï i aprengui dels seus propis errors.
  • Els alumnes escullen i es planifiquen la tasca i el temps.