Matriculació

                                        

                                      CALENDARI DE MATRICULACIÓ

                                       del 16  al 22 de juny de 2020

 

DATES A TENIR EN COMPTE

  •  REUNIÓ INICI DE CURS.

  

  •  REUNIÓ MENJADOR (alumnes de P3)

 

  • Durant el mes de setembre  hi haurà una reunió de PISCINA a càrrec del coordinador de CERAQUA.