Matriculació

                                        

                                      CALENDARI DE MATRICULACIÓ

del 20 al 26 de juny de 2019

 

DATES A TENIR EN COMPTE

  •  REUNIÓ INICI DE CURS.

 

  •  XERRADA  “Canvis del   Pas de P2 a P3 “

 

  •  REUNIÓ MENJADOR (alumnes de P3)

 

  • Durant el mes de setembre  hi haurà una reunió de PISCINA a càrrec del coordinador de CERAQUA.