Circulars informatives

Calendari reunions inici de curs 2019-2020 SETEMBRE

DILLUNS DIA 24 DE SETEMBRE P3 Educació Infantil  Reunió piscina / menjador / AMPA
DILLUNS  DIA 30 DE SETEMBRE P5 Educació Infantil i  5è de Primària
DIMARTS DIA 1 D’OCTUBRE 2n de Primària
DIMECRES DIA 2 D’OCTUBRE 4t de Primària
DIJOUS DIA 3 D’OCTUBRE P3 Educació Infantil I 6è de Primària
DIJOUS DIA 10 D’OCTUBRE 1r  i 3r de  Primària
DILLUNS DIA 14 D’OCTUBRE P4 Educació Infantil

Totes les reunions es realitzaran a les 16:30h. a l’aula de cada nivell.