Un bocí d’història

El curs escolar 2008-2009 va néixer l’escola Corbera 2000 en el municipi de Corbera de Llobregat. Un any i mig més tard es va denominar Cau de la Guineu
Va iniciar el curs sense edifici propi, seixanta-set alumnes, dels nivells d’Educació Infantil 3 i 4 anys i un claustre format per sis mestres. Mentre es realitzaven les obres de construcció de l’edifici d’Educació Infantil (primera fase), alumnes i mestres es van ubicar durant cinc mesos, dins de l’escola El Corb del mateix municipi.
Transcorreguts vuit cursos escolars, les obres de la segona fase encara no s’han realitzat. El curs escolar d’enguany, els alumnes del nivell de P4 que van inaugurar el centre finalitzaran l’escolaritat en un dels dos mòduls prefabricats ubicats en el recinte escolar.
El Departament d’Ensenyament, donat el descens de la natalitat i la necessitat econòmica d’optimitzar recursos, el curs 2013-2014 es va plantejar el seu tancament, però l’interès de les famílies reflexat en la demanda de sol·licituds en el procés de preinscripció, va provocar que la decisió de segellar-lo adquirís un nou rumb, comprometent-se a redactar durant l’any 2015 un projecte d’ampliació.
A finals de maig del curs escolar 2015-2016 es presentarà el projecte d’ampliació (segona fase) que s’està elaborant. Confiem que la seva execució s’inclogui dins dels pressupostos de l’exercici 2017 del govern de la Generalitat.